Kategorier
Aktiviteter

Samfällighetsföreningen Krusboda Torg har blivit momsregistrerade from 2022-01-01

Styrelsen i Samfällighetsföreningen Krusboda Torg har tagit beslut att ansöka om momsregistrering hos Skatteverket. 2022-10-12 fick styrelsen beslut från Skatteverket om registreringen. Momregistreringsnummret är SE716417283001.

Våren 2022 ändrade Skatteverket sitt ställningstagande om momsplikt för samfälligheter. De menar att alla samfälligheter bedriver ekonomisk verksamhet och därför är momspliktiga.

Beslutet gäller retroaktivt ​from 2022-02-15 då ställningstagande fastställdes. Styrelsen i Samfällighetsföreningen beslutade dock att ansöka om momsregistrering from 2022-01-01 för att utnyttja möjligheten till momsavdrag på inköp under hela året.

Beslutet betyder att andelsavgifterna from nästa år kommer att vara tvungna att höjas, detta tas beslut om vid årsstämman som infaller mars/april 2023.

Då våra andelsavgifter och inköp som gjorts av medlemmarna i vår samfällighet, tex inköp av garageöppnare, el till laddboxar, ptillstånd mm nu innefattar 25% moms så kan den som så önskar kontakta oss på mail krusbodatorg@gmail.com för uppdaterat underlag om man önskar göra avdrag för den ingående momsen.

För ytterligare information se information i senaste Krusboda Kontakt och/eller återkom med frågor till mail krusbodatorg@gmail.com .