Parkeringsregler

Uppdaterade parkeringsregler för Krusboda torg parkering H

Enligt årsmötesbeslut 2015-10-01 ändrades parkeringsreglerna. Här finns information om vad som gäller.

Parkeringsreglerna gäller för bilar som står på garageplan (parkeringsrutor.)

Parkeringen får användas av:

• boende som tillhör Samfällighetsföreningen Krusboda Torg

 • anställda/besökare till skola, förskola, Hemköp, patienter till tandläkare

• Besökare till boende inom Krusboda torgs samfällighet

Regler för parkerade bilar

• Avställda bilar får stå i max 3 månader.

• Bilen ska vara körbar och skattad för att kunna flyttas vid behov.

Parkeringsavgift och tillstånd

• 2 p-tillstånd per andelsägare

• För att kvittera ut extra P-tillstånd, får man ansöka hos styrelsen

• Giltighetstid 1 år

•Fri parkering 4 timmar med P-skiva, därefter avgift

• Bevakning av parkeringen sköts av Aimo

• Överklagan vid parkeringsbot sker till Aimo