Kategorier
Aktiviteter

Nya p-tillstånd

För perioden 2020-06-01 — 2021-05-31

Nya p-tillstånd har delats ut till alla enskilda fastighetsägare. Hyresgäster hos Tyresö Bostäder får kontakta Tyresö Bostäder för att erhålla detta. Förskolan Ballongen och Krusboda skola får kontakta marie.pahlman@hotmail.se.