Kategorier
Aktiviteter

Nya p-tillstånd 2022-06-01 — 2023-05-31

Nya p-tillstånd har delats ut till alla enskilda fastighetsägare. Hyresgäster hos Tyresö Bostäder får vända sig till dem för att erhålla detta. Förskolan Ballongen och Krusboda Skola får kontakta marie.pahlman@hotmail.se