Kategorier
Aktiviteter

Nya p-tillstånd 2021-06-01 — 2022-05-31

Nya p-tillstånd har/kommer att delas ut till alla enskilda fastighetsägare. Hyresgäster hos Tyresö Bostäder får vända sig till dem för att erhålla detta. Förskolan Ballongen och Krusboda skola får kontakta marie.pahlman@hotmail.se.