Laddboxar

Installationen av laddboxarna är nu klar och dessa är färdiga att användas. För att aktivera din laddbox fyll i dokumentet avtal laddbox och lämna detta till styrelsen enligt information under övrigt i avtalet.

När laddboxen är aktiverad så får användaren inloggningsuppgifter till https://my.charge.space/userapp

Laddboxen är utrustad med typ2-kontakt. Byte kan ske till typ1-kontakt till självkostnadspris, ca 2 800,-.

Elförbrukning debiteras utifrån faktisk kostnad med påslag 10%.

Som användare kan du sätta på/stänga av, se aktuell status på laddaren, dess förbrukning, samt göra enklare inställningar.

Varje användare får vid signering av avtalet ett låskort, RFID-bricka. Vid inloggning på ovanstående sida kan man själv välja om låsfunktionen skall vara aktiverad. Om inställningen är satt på ON så frågar laddboxen alltid efter RFID-bricka för att starta laddningen.