Kategorier
Aktiviteter

Kallelse till årsstämma 2024-04-18

Välkommen på årsstämma för Samfällighetsföreningen Krusboda Torg och Intresseföreningen Krusboda Torg.
Plats och tid: badet kl 19.00

Kompendium finns att ladda ner under dokument.