Kategorier
Aktiviteter Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2023-04-25

Välkommen på årsstämma för Samfällighetsföreningen Krusboda Torg och Intresseföreningen Krusboda Torg.
Plats och tid: badet kl 19.00

För ytterligare information, se kallelse: