Kategorier
Aktiviteter

Kallelse till årsstämma 2024-04-18

Välkommen på årsstämma för Samfällighetsföreningen Krusboda Torg och Intresseföreningen Krusboda Torg.
Plats och tid: badet kl 19.00

Kompendium finns att ladda ner under dokument.

Kategorier
Aktiviteter Årsstämma

Kompendium inför årsstämmorna 2023-04-25

Dessa finns nu att ladda ner och skriva ut under sidan Dokument

Kategorier
Aktiviteter Årsstämma

Kallelse till årsstämma 2023-04-25

Välkommen på årsstämma för Samfällighetsföreningen Krusboda Torg och Intresseföreningen Krusboda Torg.
Plats och tid: badet kl 19.00

För ytterligare information, se kallelse:

Kategorier
Aktiviteter

Samfällighetsföreningen Krusboda Torg har blivit momsregistrerade from 2022-01-01

Styrelsen i Samfällighetsföreningen Krusboda Torg har tagit beslut att ansöka om momsregistrering hos Skatteverket. 2022-10-12 fick styrelsen beslut från Skatteverket om registreringen. Momregistreringsnummret är SE716417283001.

Våren 2022 ändrade Skatteverket sitt ställningstagande om momsplikt för samfälligheter. De menar att alla samfälligheter bedriver ekonomisk verksamhet och därför är momspliktiga.

Beslutet gäller retroaktivt ​from 2022-02-15 då ställningstagande fastställdes. Styrelsen i Samfällighetsföreningen beslutade dock att ansöka om momsregistrering from 2022-01-01 för att utnyttja möjligheten till momsavdrag på inköp under hela året.

Beslutet betyder att andelsavgifterna from nästa år kommer att vara tvungna att höjas, detta tas beslut om vid årsstämman som infaller mars/april 2023.

Då våra andelsavgifter och inköp som gjorts av medlemmarna i vår samfällighet, tex inköp av garageöppnare, el till laddboxar, ptillstånd mm nu innefattar 25% moms så kan den som så önskar kontakta oss på mail krusbodatorg@gmail.com för uppdaterat underlag om man önskar göra avdrag för den ingående momsen.

För ytterligare information se information i senaste Krusboda Kontakt och/eller återkom med frågor till mail krusbodatorg@gmail.com .

Kategorier
Aktiviteter

Elfel i garage

Garage 1 -38 har ett elfel och felanmälan har utförts till Newel.

Tisdag 6/12 kommer det ut en elektriker/tekniker och åtgärdar problemet

Kategorier
Aktiviteter

Faktura elförbrukning laddbox

Pga problem vid avläsning av förbrukad el gällande från Vattenfall aå kommer kvartal 1 och 2 att samfaktureras. Faktureromg sker i juli/augusti

Kategorier
Aktiviteter

Nya p-tillstånd 2022-06-01 — 2023-05-31

Nya p-tillstånd har delats ut till alla enskilda fastighetsägare. Hyresgäster hos Tyresö Bostäder får vända sig till dem för att erhålla detta. Förskolan Ballongen och Krusboda Skola får kontakta marie.pahlman@hotmail.se

Kategorier
Aktiviteter

Nya p-tillstånd 2021-06-01 — 2022-05-31

Nya p-tillstånd har/kommer att delas ut till alla enskilda fastighetsägare. Hyresgäster hos Tyresö Bostäder får vända sig till dem för att erhålla detta. Förskolan Ballongen och Krusboda skola får kontakta marie.pahlman@hotmail.se.

Kategorier
Aktiviteter

17 mars 2021 Grovsoprummet är fullt och därför stängt till tömning sker nästa vecka.

Kategorier
Aktiviteter

Aktivera din laddbox

Installationen av laddboxarna är nu klar. För att aktivera din laddbox fyll i dokumentet avtal laddbox som finns på sidan Laddboxar.