Styrelsen, revisorer och valberedning

Styrelsens sammansättning

Ordförande, Roger Hellstrand, Prg 123

Kassör, Marie Påhlman, Prg 69

Sekreterare, Anna Andersson, Prg 119

Ledamot, Carina Olsson, Prg 85

Ledamot, Henrik Harju, Prg 135

Suppleant, Marco Papa, Sg 74

Suppleant, Jerry Lindroth, Pg 87

Revisorer

Ordinarie revisorer, Anna Åhlander och Björn Persson

Revisorssuppleant, Staffan Sjöholm

Valberedning

Saknas

Kontakta oss via vårt kontaktformulär vid intresse att vara valberedning eller ingå i styrelsen framöver.