Styrelsen, revisorer och valberedning

Styrelsens sammansättning

Ordförande, Roger Hellstrand, Prg 123

Kassör, Marie Påhlman, Prg 69

Sekreterare, Anna Andersson, Prg 119

Ledamot, Nils Ninnas, Prg 85

Ledamot, Marielle Bengtsson, Stg 84

Suppleant, Johan Ramberg, Stg 90

Suppleant, Carina Olsson, Prg 139

Revisorer

Ordinarie revisorer, Jerker Dahlin och Anna Åhlander

Revisorssuppleant, Staffan Sjöholm

Valberedning

Elisabeth Lindgren