Nya styrelsemedlemmar sökes


Vi söker t
re personer till vår styrelse för Krusboda torgs garagesamfällighet och intresseföreningen för Krusboda torgs miljöhus.

Vi behöver två suppleanter och en revisor.

Styrelsens uppdrag är att sköta underhåll av garageplan, dvs parkeringsplatser och garage. Vi har också ansvar för att sköta miljöhuset och grovsoprummet. 

I uppdraget ingår att närvara på våra styrelsemöten ca 8 gånger per år. Utföra uppdrag styrelsen beslutat, tex kontakt med boende som behöver hjälp med garage, utföra enklare reparationer, kontakt med kommun etc.  Hur mycket arbete man gör varierar och tar inte så mycket tid utslaget på ett år. 

Som styrelsemedlem får du arvode för det arbete du utför och sista styrelsemötet för året avslutas med julbord.

Som revisor ska du årligen granska redovisningen så lite ekonomisk kunskap är en fördel. Föreningen har två revisorer så ansvaret är delat. 

Du får också en extra blipp till grovsoprum som ger tillgång dygnet runt. Det behövs ibland att vi rensar dvs kastar saker från återvinningshyllan eller åker till Petterboda med saker som ej ska vara i grovsoprummet. 

Du behöver tillhöra Krusbodatorgs garagesamfällighet dvs du har garageplats på parkering H (Krusboda torg).

Hör av dig till vår sekreterare Anna Andersson om du är intresserad.

Har du frågor kan du kontakta ordförande Roger Hellstrand.